Kasvinsuojeluseuran hallitus

Seuran toimintaa johtaa vuodeksi kerrallaan valittu 15-jäseninen hallitus, joka muodostuu tutkimuksen, opetuksen, neuvonnan, hallinnon ja liike-elämän edustajista. Vuosikokous valitsee seuran puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja hallitus sihteerin, varainhoitajan, tiedotussihteerin, lehden toimittajan ja toimistosihteerin.

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmisteluelimenä toimii työvaliokunta, jonka hallitus valitsee. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja ja sihteerinä seuran sihteeri, ellei hallitus toisin päätä.

 

Hallituksen tehtävät:

1. Valmistella seuran kokouksissa käsiteltävät asiat

2. Huolehtia seuran päätösten toimeenpanosta

3. Hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta

4. Huolehtia julkaisutoiminnasta, ellei hallitus ole antanut tehtävää valitsemalleen toimituskunnalle

5. Kutsua seura koolle

6. Laatia toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös sekä tulo- ja menoarvioehdotus

7. Pitää jäsenluetteloa

8. Päättää jaostojen ja tiedeosastojen perustamisesta ja valvoa niiden sekä alue- ja paikallisosastojen toimintaa.

 

Hallitus 2022 kokoonpano :

Puheenjohtaja, Marja Savonmäki, MMM

Varapuheenjohtaja, Vilma Kuosmanen, MTK

Aino-Maija Alanko, Ruokavirasto

Marjo Hokka, Petla

Erja Huusela, Luke

Teemu Junttila, HY (opiskelijajäsen)

Samuel Jussila, (viljelijäjäsen)

Janne Laine, Berner

Kalle Ohralahti, Luke

Minna Oravuo, Raisio

Elina Seppä, Yara

Katri Siimes, Syke

Hanna Skogster, Puutarhaliitto

Minni Tapola, Bayer

Tiina Ylioja, Luke