Kasvinsuojeluseuran hallitus

Seuran toimintaa johtaa vuodeksi kerrallaan valittu 15-jäseninen hallitus, joka muodostuu tutkimuksen, opetuksen, neuvonnan, hallinnon ja liike-elämän edustajista. Vuosikokous valitsee seuran puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja hallitus sihteerin, varainhoitajan, tiedotussihteerin, lehden toimittajan ja toimistosihteerin.

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmisteluelimenä toimii työvaliokunta, jonka hallitus valitsee. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja ja sihteerinä seuran sihteeri, ellei hallitus toisin päätä.

 

Hallituksen tehtävät:

1. Valmistella seuran kokouksissa käsiteltävät asiat

2. Huolehtia seuran päätösten toimeenpanosta

3. Hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta

4. Huolehtia julkaisutoiminnasta, ellei hallitus ole antanut tehtävää valitsemalleen toimituskunnalle

5. Kutsua seura koolle

6. Laatia toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös sekä tulo- ja menoarvioehdotus

7. Pitää jäsenluetteloa

8. Päättää jaostojen ja tiedeosastojen perustamisesta ja valvoa niiden sekä alue- ja paikallisosastojen toimintaa.

 

Hallitus 2023 kokoonpano :

Puheenjohtaja, Marja Savonmäki, MMM

Varapuheenjohtaja, Minni Tarkkanen, Bayer

Erja Huusela, Luke

Teemu Junttila, HY (opiskelijajäsen)

Samuel Jussila, (viljelijäjäsen)

Janne Laine, Berner

Netta Leppäranta, ProAgria

Riina Lukkala, Petla

Kalle Ohralahti, Luke

Minna Oravuo, Raisio

Anna Poimala, Luke

Minna Rajamäki, Ruokavirasto

Elina Seppä, Yara

Katri Siimes, Syke

Hanna Skogster, Puutarhaliitto