Kasvinsuojeluseuran jaostot

Kasvinsuojeluseuraan on perustettu viisi eri jaostoa, jotka toimivat kasvinsuojelun eri osa-alueilla. Uusien jaostojen perustamisesta ja vanhojen lakkauttamisesta päättää seuran hallitus.

 

Kasvinsuojeluseurassa toimivat jaostot:

• Asunto- ja elintarvikehygienian jaosto (KASELI)

• Metsänsuojelujaosto

• Puutarhajaosto

• Peltokasvijaosto

• Sanastojaosto

 

Jaoston puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat jaoston kokouksissa valitsemat henkilöt. Jaostoon kuuluu varsinaisina jäseninä edustajia eri kasvinsuojelun toimialoilta. Varsinaiset jäsenet valitsee jaosto omissa kokouksissaan. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

 

Jaostojen tehtävänä vastuualueellaan on:

1) Järjestää tapahtumia, tempauksia ja tiedotustilaisuuksia

2) Pitää yhteyttä kasvinsuojelun toimialoihin ja yhteistyökumppaneihin

3) Seurata erityisalansa yleistä kehitystä ja valmistella toimenpide-ehdotuksia työvaliokunnalle

4) Päättää hallituksen sille uskomat asiat;

5) Toteuttaa jaoston toimintasuunnitelmaa;

6) Jaosto toteuttaa itsevalvontaa toimintasuunnitelman toteutumiseksi.