Växtskyddsföreningen rf.

Växtskyddsföreningen är grundad år 1931. Föreningen har som mål att främja forskning och bekämpning av växtsjukdomar, skadegörare och ogräs i Finland. Föreningen fungerar även som förbindelselänk mellan personer och samfund med intresse för växtskydd, sprider forskningsbaserad information och tar ställning till aktuella frågor inom växtskyddet.

Föreningsverksamheten finansieras med medlemsavgifter samt inkomster från publikationsverksamheten. Växtskyddsföreningen är medlemsförening i Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspublicering i Finland.

I verksamheten ingår:

 • Att organisera den årliga Växtskyddsdagen
 • Att organisera det årliga evenemanget Syyspuinti
 • Att organisera aktuella seminarier, möten och resor
 • Att publicera Växtskyddstidningen
 • Att publicera annan litteratur inom verksamhetsområdet
 • Att dela ut stipendier

Inom föreningen verkar:

 • Avdelningen för bostads- och livsmedelshygien
 • Internationella avdelningen
 • Skogsskyddsavdelningen
 • Trädgårdsavdelningen
 • Avdelningen för jordbruksgrödor
 • Vokabuläravdelningen

Kontakt information

 

Kasvinsuojeluseura ry

Neitsytsaarentie 8 F 34

00960 Helsinki

Finland

kasvinsuojeluseura (at) gmail.com