Kirjoitusohjeet

Ohjeita kirjoittajalle

Kasvinsuojelulehti on Kasvinsuojeluseura ry:n neljä kertaa vuodessa julkaisema jäsen- ja tiedotuslehti. Kasvinsuojelulehdessä julkaistaan ajankohtaisia kasvinsuojeluaiheisia kirjoituksia, uusimpia tutkimustuloksia, kokousesitelmien lyhennelmiä, alan uutisia, mielipiteitä, ehdotuksia yms.


Kasvinsuojelulehti on ilmestynyt vuoden 2009 alusta alkaen myös pdf-muodossa seuran kotisivuilla kopiosuojattuna versiona, joka näkyy vain seuran sivuille kirjautuneille henkilöile (seuran jäsenille tai kertamaksun maksaneille).

 

Yleistä kirjoituksen muodosta

Kirjoituksen otsikon tulisi olla selkeä ja ytimekäs ilman vierasperäisiä nimiä tai termejä. Itse kirjoituksen pitäisi olla helppotajuista, sanomalehtityyppistä tekstiä väliotsikoineen. Koska lukijakunta on laaja, aina tutkijoista tiedon käytännön hyödyntäjiin eli yksityisiin viljelijöihin saakka, tieteellisiä tai ns. ammattitermejä tulisi käyttää mahdollisimman vähän ja tällöinkin ne olisi hyvä selittää. Lyhennyksien käyttöä tekstin joukossa tulisi välttää.

Kirjoituksen sopiva pituus tekstin luonne huomioiden on noin 1-3 sivua (Times New Roman -fontti, fontin koko 12, riviäli 1) eli noin 3000-9000 merkkiä välilyönteineen. Tekstin alkuun toivotaan muutaman lauseen ingressiä johdattelemaan aiheeseen. Myös kainalojutuksi muotoiltuja tekstejä voi lisätä varsinaisen tekstin oheen. Jos tarpeellista, kirjoituksen loppuun voi lisätä 3-5 kirjallisuusviittettä otsikolla: Lisätietoa aiheesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden tehdä mahdollisia teknisiä muutoksia tekstiin.

Pääkirjoituksen mitta otsikoineen ja kirjoittajan nimi + titteli mukaan luettuna enintään 3200 merkkiä välilyönteineen.

Merkitse kirjoitukseen tieteelliset nimet kursiivilla ja erisnimet lihavoituina.

 

Kuvat ja taulukot

Kirjoitukseen voi liittää asiaa selventäviä valokuvia (mustavalkoisia/värillisiä), taulukoita tai graafisia kuvioita. Erityisesti valokuvamateriaalia toivotaan runsaasti, esim. samasta aiheesta vaihtoehtoisia vaaka- ja pystykuvia (lähetetyistä, lehden teemaan liittyvistä kuvista voidaan valita myös lehden kansikuva). Taulukot ja graafiset kuvat tulee muotoilla ja otsikoida niin, että ne selittävät itse itsensä tekstiin tukeutumatta.

 

Kirjoituksen lähettäminen

Kirjoitus lähetetään toimitukseen tiedostona sähköpostilla (mielellään tehty yleisesti käytössä olevalla tekstinkäsittelyohjelmalla, esim. Word). Paperiversio on tarpeellista lähettää siinä tapauksessa, että tekstissä on symboleita tai merkkejä, joilla on vaarana eri kirjoitusohjelmissa tulostua eri tavoin.

Digikuvat, taulukot ja graafiset kuvat toimitetaan erillisenä (ei vietynä tekstin sekaan) tiedostona sähköpostin välityksellä. Numeroi tai muuten nimea kuvat sekästi. Kuvien ja taulukoiden tekstit laitetaan juttutekstin perään samaan tekstitiedostoon kuvan numerolla tai nimellä.

 

Toimituksen osoite:

Nelli Piekkari kasvinsuojelulehti@gmail.com

 

Muut toimitettavat tiedot

Kirjoittajia pyydetään lisäksi toimittamaan lyhyt kuvaus omasta toimialasta ja yhteystiedot (osoite, puh/fax/sähköpostiosoite), jotka liitetään kirjoituksen loppuun. Lehden ilmestymisen jälkeen lähetetään jokaiselle kirjoittajalle kirjoittajankappaleet Kasvinsuojelulehdestä, joten osoitetiedot ovat tässäkin tarpeen.

Lisäksi toimitus tarvitsee kirjoittajan verotustiedot (verotuskunta, sivuansioveroprosentti ja sosiaaliturvatunnus tai kopio sivuansioverokortista) sekä pankkiyhteystiedot kirjoituspalkkioiden maksamista varten. Jos kirjoittajia on useita, pyydetään toimittamaan tarkempi erittely kelle henkilöille palkkio halutaan maksettavan.