Kirjoitusohjeet

Ohjeita kirjoittajalle

Kasvinsuojelulehti on Kasvinsuojeluseura ry:n neljä kertaa vuodessa julkaisema jäsen- ja tiedotuslehti. Kasvinsuojelulehdessä julkaistaan ajankohtaisia kasvinsuojeluaiheisia kirjoituksia, uusimpia tutkimustuloksia, kokousesitelmien lyhennelmiä, alan uutisia, mielipiteitä, ehdotuksia yms.

Kasvinsuojelulehti on ilmestynyt vuoden 2009 alusta alkaen myös pdf-muodossa seuran kotisivuilla kopiosuojattuna versiona, joka näkyy vain seuran sivuille kirjautuneille henkilöille (seuran jäsenille tai kertamaksun maksaneille).

Vuoden 2020 aikana lehti siirtyi kokonaan sähköiseksi julkaisuksi ja uudet numerot löytyvät jatkossa osoitteesta: https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/index

Yleistä kirjoituksen muodosta

Kirjoituksen otsikon tulee olla selkeä ja ytimekäs. Itse kirjoituksen tulee olla helppotajuista, sanomalehtityyppistä tekstiä väliotsikoineen. Koska lukijakunta on laaja, aina tutkijoista yksityisiin viljelijöihin, tieteellisiä tai ns. ammattitermejä tulee käyttää mahdollisimman vähän ja tällöinkin ne olisi hyvä selittää. Lyhennyksien käyttöä tekstissä tulee välttää.

Kirjoituksen sopiva pituus tekstin luonne huomioiden on noin 1-3 sivua (Times New Roman -fontti, fontin koko 12, riviväli 1) eli noin 3000-9000 merkkiä välilyönteineen. Tekstin alussa tulee olla muutaman lauseen ingressi johdattelemaan aiheeseen. Ingressi näkyy verkkolehdessä avoimena kaikille lukijoille, myös niille, jotka eivät ole lehden tilaajia. Kainalojutuksi muotoiltuja tekstejä voi lisätä varsinaisen tekstin oheen. Kirjoituksen loppuun voi lisätä halutessaan 3-5 kirjallisuusviitteitä otsikolla: Lisätietoa aiheesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden tehdä mahdollisia teknisiä muutoksia tekstiin.

Pääkirjoituksen mitta otsikoineen ja kirjoittajan nimi + titteli mukaan luettuna on enintään 3200 merkkiä välilyönteineen.

Merkitse kirjoitukseen tieteelliset nimet kursiivilla ja erisnimet lihavoituina.

Kuvat ja taulukot

Kirjoitukseen voi liittää asiaa selventäviä valokuvia, taulukoita tai graafisia kuvioita. Erityisesti valokuvamateriaalia toivotaan runsaasti, esim. samasta aiheesta vaihtoehtoisia vaaka- ja pystykuvia (lähetetyistä, lehden teemaan liittyvistä kuvista voidaan valita myös lehden kansikuva). Taulukot ja graafiset kuvat tulee muotoilla ja otsikoida niin, että ne selittävät itse itsensä tekstiin tukeutumatta. Kuvat ja taulukot lähetetään erillisinä tiedostoina.

Käsikirjoituksen lähettäminen

Teksti- ja kuvatiedostot lähetetään osoitteeseen https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/index

PDF-tiedostoOhjeet Kasvinsuojelulehden käsikirjoituksen lähettämiseen.pdf (766 kB)
Lue tästä tarkemmat ohjeet käsikirjoituksen lähettämiseen liittyen

Toimituksen yhteystiedot

Nelli Piekkari kasvinsuojelulehti@gmail.com

Muut toimitettavat tiedot

Kirjoittajia pyydetään lisäksi toimittamaan lyhyt kuvaus omasta toimialasta ja yhteystiedot, jotka liitetään kirjoituksen loppuun.