Kirjoitusohjeet

Ohjeita kirjoittajalle

Kasvinsuojelulehti on Kasvinsuojeluseura ry:n neljä kertaa vuodessa julkaisema jäsen- ja tiedotuslehti. Kasvinsuojelulehdessä julkaistaan ajankohtaisia kasvinsuojeluaiheisia kirjoituksia, uusimpia tutkimustuloksia, kokousesitelmien lyhennelmiä, alan uutisia, mielipiteitä, ehdotuksia yms.


Kasvinsuojelulehti on ilmestynyt vuoden 2009 alusta alkaen myös pdf-muodossa seuran kotisivuilla kopiosuojattuna versiona, joka näkyy vain seuran sivuille kirjautuneille henkilöile (seuran jäsenille tai kertamaksun maksaneille).

Vuoden 2020 aikana lehti siirtyi kokonaan sähköiseksi julkaisuksi ja uudet numerot löytyvät jatkossa osoitteesta: https://kasvinsuojelulehti.journal.fi/index

 

Yleistä kirjoituksen muodosta

Kirjoituksen otsikon tulisi olla selkeä ja ytimekäs ilman vierasperäisiä nimiä tai termejä. Itse kirjoituksen pitäisi olla helppotajuista, sanomalehtityyppistä tekstiä väliotsikoineen. Koska lukijakunta on laaja, aina tutkijoista tiedon käytännön hyödyntäjiin eli yksityisiin viljelijöihin saakka, tieteellisiä tai ns. ammattitermejä tulisi käyttää mahdollisimman vähän ja tällöinkin ne olisi hyvä selittää. Lyhennyksien käyttöä tekstin joukossa tulisi välttää.

Kirjoituksen sopiva pituus tekstin luonne huomioiden on noin 1-3 sivua (Times New Roman -fontti, fontin koko 12, riviäli 1) eli noin 3000-9000 merkkiä välilyönteineen. Tekstin alkuun toivotaan muutaman lauseen ingressiä johdattelemaan aiheeseen. Myös kainalojutuksi muotoiltuja tekstejä voi lisätä varsinaisen tekstin oheen. Jos tarpeellista, kirjoituksen loppuun voi lisätä 3-5 kirjallisuusviittettä otsikolla: Lisätietoa aiheesta. Toimitus pidättää itselleen oikeuden tehdä mahdollisia teknisiä muutoksia tekstiin.

Pääkirjoituksen mitta otsikoineen ja kirjoittajan nimi + titteli mukaan luettuna enintään 3200 merkkiä välilyönteineen.

Merkitse kirjoitukseen tieteelliset nimet kursiivilla ja erisnimet lihavoituina.

 

Kuvat ja taulukot

Kirjoitukseen voi liittää asiaa selventäviä valokuvia (mustavalkoisia/värillisiä), taulukoita tai graafisia kuvioita. Erityisesti valokuvamateriaalia toivotaan runsaasti, esim. samasta aiheesta vaihtoehtoisia vaaka- ja pystykuvia (lähetetyistä, lehden teemaan liittyvistä kuvista voidaan valita myös lehden kansikuva). Taulukot ja graafiset kuvat tulee muotoilla ja otsikoida niin, että ne selittävät itse itsensä tekstiin tukeutumatta.

Käsikirjoituksen lähettäminen

PDF-tiedostoOhjeet Kasvinsuojelulehden käsikirjoituksen lähettämiseen.pdf (766 kB)
Lue tästä tarkemmat ohjeet käsikirjoituksen lähettämiseen liittyen

Toimituksen osoite:

Nelli Piekkari kasvinsuojelulehti@gmail.com

 

Muut toimitettavat tiedot

Kirjoittajia pyydetään lisäksi toimittamaan lyhyt kuvaus omasta toimialasta ja yhteystiedot (osoite, puh/fax/sähköpostiosoite), jotka liitetään kirjoituksen loppuun. Lehden ilmestymisen jälkeen lähetetään jokaiselle kirjoittajalle kirjoittajankappaleet Kasvinsuojelulehdestä, joten osoitetiedot ovat tässäkin tarpeen.