Sanastojaosto

Sanastojaoston tärkeimpänä tehtävänä on laatia kasvinsuojeluun liittyviä teemakohtaisia sanastoja tai nimistöjä. Sanastoja laadittaessa käytetään lähtökohtana englanninkielistä terminologiaa, jolle annetaan suomen- ja ruotsinkieliset vastineet. Lisäksi sanat ja termit määritellään suomeksi eli niihin laaditaan tarvittaessa selitysosa.

Sanastojen laatiminen tapahtuu joko jaostossa tai erikseen koollekutsutuissa työryhmissä.  Työryhmissä voi olla Sanastojaoston jäsenten lisäksi myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sanastojaosto ottaa lisäksi kantaa ja antaa suosituksia myös yksittäisten kasvinsuojeluun liittyvien sanojen ja termien suomentamisessa ja määrittämisessä.

Sanastojaostolle voi lähettää toivomuksia tarvittavista sanastoista ja esittää kysymyksiä tai ehdotuksia kasvinsuojeluun liittyvistä sanoista ja termeistä. Apua voi pyytää yksittäistenkin  sanojen suomentamisessa tms. Myös jo tehtyihin sanastoihin ja käännöksiin liittyvät palautteet ja kommentit ovat tervetulleita.

 

Puheenjohtaja                      Minna Haapalainen
 Helsingin yliopisto
minna.haapalainen (at) helsinki.fi
  
SihteeriJuha Tuomola
 Ruokavirasto
juha.tuomola (at) ruokavirasto.fi
  

Jaoston jäsenet:

 
Minna Haapalainen, HY  Anna Poimala, Luke
Eeva Terhonen, Luke Sanni Toratti, Tukes
Juha Tuomola, Ruokavirasto Tapani Yli-Mattila, UTU

 

      

Jaoston julkaisuja

PDF-tiedostoKasvien sieni- ja bakteeritautien nimistö.pdf (342 kB)
Sanastojaosto (2011). Kasvien sieni- ja bakteeritautien nimistö - Uudet tai uusitut nimisuositukset. Kasvinsuojelulehti 44(1):2011
PDF-tiedostoTautinimistön uudet tuulet .pdf (256 kB)
Lahdenperä, M-L. (2010). Pantterilaikku, möykkytauti ja näivete - tautinimistön uudet tuulet. Kasvinsuojelulehti 43(1): 2010
PDF-tiedostoKasvivirus- ja viroidinimistö.pdf (571 kB)
Valkonen, J. (1993). Kasvivirus- ja viroidinimistö. Kasvinsuojelulehti 26(2):1993.

 

 

Ota yhteyttä jaostoon