Kasvien sieni- ja bakteeritautien nimistö – uudet tai uusitut nimisuositukset

15.5.2022

Kasvinsuojeluseuran sanastojaosto on päivittänyt vuonna 2011 julkaistun Sieni- ja bakteeritautien nimistön, joka on koettu hyödylliseksi ja jonka päivitystä olivat pyytäneet useat tahot. Tautilajistossa ja taudinaiheuttajien nimissä on tapahtunut paljon muutoksia, joten nimistön ajantasaistamista pidettiin välttämättömänä.

On tärkeää muistaa, että nimistö ei kata kaikkia kyseisten isäntäkasvien tauteja. Kriteerinä nimistöön valittaville taudeille oli, kuten aiemmassakin versiossa, että ne ovat Suomen kannalta suhteellisen uusia tauteja, joilla ei vielä ole vakiintunutta suomenkielistä nimeä tai joita kasvintarkastusviranomaiset pitävät tärkeinä. Nimistöön on lisäksi otettu sellaiset vanhat taudit, joiden nimiin on tullut muutoksia. Jaoston ulkopuolisten asiantuntijoiden ehdotusten pohjalta tehtiin erityisen paljon lisäyksiä metsäpuuosioon. Tosin kaikki näistä taudeista eivät välttämättä ole uusia tai sellaisia, joiden nimi olisi muuttunut.

Nimistöä päivitettäessä huomioitiin myös taudinaiheuttajien tieteellisten nimien muutokset, joita on varsin runsaasti, sillä sieni- ja bakteerisystematiikan tuntemus kehittyy ja tarkentuu jatkuvasti. Esimerkiksi vanha tuttu Pythium ultimum on määritetty kuuluvaksi uuteen sukuun, jolloin sienen nykyinen tieteellinen nimi on Globisporangium ultimum. Tieteelliset nimet on tarkistettu Index Fungorum -tietokannan avulla ja pulmallisimpia kohtia on selvitetty myös muista lähteistä. Nimilistan käytettävyyden parantamiseksi on osa vanhoista/synonyyminimistä mainittu suluissa uuden nimen rinnalla. Näin siksi, että muutamat uudet nimet ovat sen verran erikoisia, että niitä ei muuten välttämättä osaa yhdistää entiseen nimeen. – Nimistö sisältää myös englannin- ja ruotsinkieliset nimet, sikäli kuin niitä saatiin selville.

Nimistön päivittämiseen osallistuivat sanastojaostosta Mirkka Soukainen, Sari Peltonen ja Marja-Leena Lahdenperä. Lisäksi saimme arvokasta apua useilta jaoston ulkopuolisilta kasvinsuojelun ammattilaisilta. Metsäpuiden tautien nimeämisessä ja nimien tarkistuksessa meitä auttoivat Jarkko Hantula ja Marja Poteri (Luke), sokerijuurikkaan osalta Marja Palomäki (Sokerijuurikkaan Tutkimuskeskus), perunan osalta Marjo Hokka (Perunantutkimuslaitos) ja hedelmäpuiden taudeissa Tuuli Haikonen (Luke). Heille kaikille suuret kiitokset kommenteista ja lisäyksistä.

Marja-Leena Lahdenperä                                                                                      Sanastojaoston puheenjohtaja

Linkki Kasvinsuojeluseuran nimistöihin