Kasvinsuojeluseura palkitsee vuoden 2023 opinnäytetöitä

3.12.2023

Palkintoja myönnetään Eeva Tapion stipendirahastosta, jonka tarkoituksena on edistää kasvinsuojelun tieteellistä tutkimusta. Kasvinsuojeluun luetaan kuuluvaksi myös asunnoissa, varastoissa ja muissa sisätiloissa vahinkoa aiheuttavien tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta.

Palkintoja myönnetään ensisijaisesti yliopistoissa ja korkeakouluissa laadituista korkeatasoisista maisterin tutkintoon vaadittavista erikoistöistä. Palkinto voidaan antaa myös maataloudellisen, metsätaloudellisen tai puutarha-alan ammattikorkeakoulun oppilaan tekemästä työstä. Palkintoa myönnettäessä seuran hallitus asettaa etusijalla sellaiset työt, joiden voidaan arvioida parhaiten edistävän käytännön kasvinsuojelua.

Kasvinsuojeluseuran hallitus pyytää lähettämään seuralle mainitunlaisia tutkintotöitä opettajan arvioin varustettuna 31.1.2024 mennessä. Työt lähetetään Kasvinsuojeluseuran toimistoon, osoitteeseen kasvinsuojeluseura@gmail.com. Tutkielmat saatuaan hallitus päättää palkintojen lukumäärän ja suuruuden.

Terveisin
Kasvinsuojeluseuran hallitus

Lisätietoja voi pyytää toimistosta: kasvinsuojeluseura@gmail.com tai puh. +358 40 774 7590