Kasvinsuojeluseura ry palkitsee vuoden 2022 aikana laadittujen opinnäytetöiden tekijöitä

4.12.2022

Palkintoja myönnetään Eeva Tapion stipendirahastosta, jonka tarkoituksena on edistää kasvinsuojelun tieteellistä tutkimusta. Kasvinsuojeluun luetaan kuuluvaksi myös asunnoissa, varastoissa ja muissa sisätiloissa vahinkoa aiheuttavien tuhoeläinten ja kasvitautien torjunta.

Palkintoja myönnetään ensisijaisesti yliopistoissa ja korkeakouluissa laadituista korkeatasoisista maisterin tutkintoon vaadittaveista erikoistöistä. Palkinto voidaan antaa myös maataloudellisen, metsätaloudellisen tai puutarha-alan ammattikorkeakoulun oppilaan tekemästä työstä. Palkintoa myönnettäessä seuran hallitus asettaa etusijalla sellaiset työt, joiden voidaan arvioida parhaiten edistävän käytännön kasvinsuojelua.

Kasvinsuojeluseuran hallitus pyytää lähettämään seuralle mainitunlaisia tutkintotöitä opettajan arvioin varustettuna tammikuun 31. päivään 2023 mennessä. Työt lähetetään Kasvinsuojeluseuran toimistoon, osoitteeseen kasvinsuojeluseura@gmail.com. Tutkielmat saatuaan hallitus päättää palkintojen lukumäärän ja suuruuden.

Ystävällisin terveisin
Kasvinsuojeluseuran hallitus

Lisätietoja voi pyytää toimistosta: kasvinsuojeluseura@gmail.com tai puh. +358 40 774 7590