Kasvinsuojeluseuran sanastojaostoon tarvitaan uusia jäseniä

14.7.2022

Sanastojaoston kokoonpano on pysynyt samana jo monia vuosia, vaikka eläköitymisten tai työtehtävien muutosten takia kaikki eivät enää ole voineet osallistua täysipainoisesti sanasto- ja nimistöasioiden hoitamiseen. Näin ollen suuri osa jaoston pitkäaikaisista toimijoista on jäämässä pois ja tilalle tarvitaan uusia tekijöitä.

Sanastojaoston tarkoituksena on ehdottaa ja vakiinnuttaa käytäntöön suomennoksia kasvinsuojeluun liittyvistä sanoista ja termeistä sekä laatia niille tarkat määritelmät. Tärkeimpänä tehtävänä on laatia teemakohtaisia kasvinsuojelualan nimistöjä ja sanastoja. Useimmissa niistä on huomioitu myös ruotsin- ja englanninkieliset vastineet. Oleellista on niin ikään jo aiemmin tehtyjen nimistöjen ja sanastojen päivittäminen, sillä alalla tapahtuu muutoksia ripeään tahtiin. Etenkin kasvintuhoojien lajistomuutokset luovat lähes jatkuvan tarpeen päivittää nimistöjä. Sanastojaosto antaa apua myös sähköpostitse tuleviin yksittäisiin kysymyksiin, jotka koskevat kasvinsuojelualan nimiä ja terminologiaa.

Työskentely tapahtuu pääosin jaoston jäsenten kesken, mutta sanastojen ja nimistöjen tarkistuksessa ja täydennyksissä käytetään usein myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Sanasto- ja nimistöhankkeiden toteuttaminen vaatii kieltämättä runsaasti työtä ja tarkkuutta. Toisaalta se on erittäin antoisaa, sillä työskentelyvaiheen aikana tehtävien selvitysten, keskustelujen ja pohdintojen myötä saa paljon ajantasaista tietoa koko kasvinsuojelualalta.

Sanastojaosto tarvitsee jäsenikseen kasvinsuojelun ammattilaisia, joilla on kiinnostusta alalla käytettävien sanojen, nimien ja terminologian ajan tasalla pitämiseen. Halukkuudesta liittyä sanastojaoston jäseneksi voi ilmoittaa jaoston nykyiselle puheenjohtajalle, Marja-Leena Lahdenperälle, mlahdenpera@lallemand.com.