Kasvinsuojeluseura palkitsee opinnäytetöitä

18.12.2021

Palkintoja myönnetään vuoden 2021 aikana laadittujen pro gradu, laudatur- ja muiden vastaavien tutkielmien tekijöillä Eeva Tapion stipendirahastosta, jonka tarkoituksena on edistää kasvinsuojelun tieteellistä tutkimusta.

Palkintoja myönnetään ensisijaisesti yliopistoissa ja korkeakouluissa laadituista korkeatasoisista maisterin tutkintoon vaadittaveista erikoistöistä. Palkinto voidaan antaa myös maataloudellisen, metsätaloudellisen tai puutarha-alan ammattikorkeakoulun oppilaan tekemästä työstä. Palkintoa myönnettäessä seuran hallitus asettaa etusijalla sellaiset työt, joiden voidaan arcioida parhaiten edistävän käytännön kasvinsuojelua. 

Kasvinsuojeluseuran hallitus pyytää lähettämään seuralla mainitunlaisia tutkintotöitä opettajan arvioin varustettuna tammikuun 31. päivään 2022 mennessä. Työt lähetetään Kasvinsuojeluseuran toimistoon, osoitteeseen kasvinsuojeluseura@gmail.com. Tutkielmat saatuaan hallitus päättää palkintojen lukumäärän ja suuruuden.