LukeKasKas avattu kasvintuhoojatiedon seurantaan ja havaintojen tekoon

12.6.2020

LukeKasKas-sovellus mahdollistaa rikkakasvi-, kasvitauti- ja tuhoeläintiedon keräämisen aikaan ja paikkaan sidottuna. Seurantatiedon avulla käyttäjä voi suunnitella havaintoihin pohjautuvaa torjunnan tarpeellisuutta. Luken yläpitämä kansalaishavainnointiin perustuva sovellus on ilmainen.

Lisätietoja ja linkki sovellukseen: https://maatalousinfo.luke.fi/fi/cms/kasterveys/lukekaskas