Uusi ankeroisnimistö on ilmestynyt

23.12.2019

Kasvinsuojeluseuran sanastojaosto on saamansa toimeksiannon mukaisesti laatinut ankeroisnimistön. Alalla toimivat tutkijat olivat nimittäin havainneet, että suomenkielisten nimien käytössä oli sekavuutta ja puutteellisuuksia.

Tarkoituksena oli luetteloida Suomessa esiintyvät ja maamme kannalta muuten tärkeät ankeroiset, esimerkiksi kasvintarkastusmielessä merkitykselliset lajit. Nimistössä on kaksi osiota: kasvintuhoojina tunnetut ankeroislajit ja torjuntaeliöinä käytettävät hyötyankeroiset.

Nimistön koostaminen osoittautui haasteelliseksi monestakin syystä. Tiedot ankeroisten esiintymisestä Suomessa ovat vajavaisia, tiettyjen ankeroisten määritys lajilleen on erittäin vaikeaa ja lajien aiemmassa nimeämisessä on ollut eri käytäntöjä. On lajeja, joista käytetään useita nimiä ja toisaalta joistakin eri lajeista käytetään samaa yleisnimeä.

Muutamien ankeroisten kohdalla ei nimistössä ole mainittu lajinimeä, vaan ainoastaan suku. Näin sen vuoksi, että joidenkin sukujen lajeja on suuri määrä eikä niiden tunnistaminen käytännössä ole mahdollista. Kirjallisuudessakin ne käsitellään useimmiten ryhmänä. Luetteloa laadittaessa keskityimme lajistoon, jolla on merkitystä Suomen kannalta. Listaa on tarkoitus päivittää sitä mukaa, kun tarvetta uusien ankeroislajien nimeämiseen ilmenee. Tämänhetkisen listan lyhyys kuvastaa osaltaan sitä, että ankeroiset eivät vielä ole meillä niin tärkeässä asemassa kuin meitä eteläisemmissä maissa.

Ankeroisnimistöön on sisällytetty myös englanninkieliset nimet. Kirjallisuudessa mainitaan monia vaihtoehtonimiä, mutta nyt laadittuun luetteloon pyrittiin valitsemaan eniten käytössä oleva nimi. Tuhooja-ankeroisten englanninkielisten nimien kohdalla on siis pyritty yhden nimen käytäntöön kuten suomenkielisissäkin nimissä.  Hyötyankeroisilla ei näytä olevan erillisiä englanninkielisiä nimiä. Sen sijaan niiden kohdalla ankeroisten tieteellisen lajinimen eteen lisätään ’entomopathogenic nematode’ tai muu vastaava ilmaisu erottamaan hyötyankeroiset haitallisista lajeista.

Sanastojaosto sai ankeroisnimistön laatimiseen arvokasta apua myös ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Juha Tuomola, Ville Welling ja Marja Turakainen osallistuivat aktiivisesti nimistön työstämiseen, mistä heille suuret kiitokset.

Linkki nimistöön