TUKES: Dikvatti-, pymetrotsiini- ja propikonatsolivalmisteiden myynti, varastointi ja käyttö päättyy

3.4.2019

EU:n komissio on viime syksynä kieltänyt kasvinsuojeluaineiden tehoaineista dikvatin, pymetrotsiinin ja propikonatsolin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on peruuttanut näitä tehoaineita sisältävien valmisteiden luvat ja asettanut valmisteiden myynnille, varastojen hävittämiselle ja käytölle siirtymäajat.

Linkki uutiseen.