Uusi opas juurikääpätuhojen tunnistamiseen ja torjuntaan

12.1.2018

Juurikääpätuhojen tunnistaminen ja torjunta opas on kirjoitettu käytännön metsätalouden toimijoille eli puunostajille, korjuusuunnittelijoille ja koneurakoitsijoille sekä metsänomistajille. Opas on osa Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen juurikäävän torjunnan laadun ja omavalvonnan kehittämishanketta. Kehittämistyön rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Linkki julkaisuun.