TUKES: Uusia välineitä kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman arvioimiseen

31.10.2016

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman (National Action Plan eli NAP) tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. MMM Sari Autio kehitti väitöskirjatyössään laadullisia arviointimenettelyjä osallistuvan toimintatutkimuksen avulla yhdessä ohjelmaan osallistuvien toimijoiden, kuten neuvonnan, koulutuksen ja tutkintojen järjestäjien, viranomaisten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Oivalluksen apuvälineet koottiin hallinnon käytännöllisiä arviointitarpeita varten erilliseksi ohjekirjaksi.

Linkki uutiseen.