MMM: Juurikäävän torjunnasta on huolehdittava sulan maan aikana tehtävissä hakkuissa

14.4.2016

Hallitus on 14.4.2016 hyväksynyt asetuksen juurikäävän torjunnasta. Asetuksella tarkennetaan juurikäävän leviämisen riskialueita, torjuntakohteita ja hyväksyttäviä torjuntamenetelmiä. Asetus astuu voimaan samanaikaisesti metsätuholain muutoksen kanssa 18.4.2016.

Linkki MMM:n tiedotteeseen.