Tukes kehittää kasvinsuojeluaineiden valvontaa mehiläiskuolemien tutkinnassa

28.1.2016

Tukes ja Evira selvittivät kasvinsuojeluaineiden käytön mahdollista yhteyttä kesällä 2015 tapahtuneisiin mehiläiskuolemiin. Laboratorioanalyyseissä selvisi, että dimetoaatilla oli todennäköisesti osuutta mehiläiskuolemiin. Tukesissa kiinnitetään erityistä huomiota pölyttävien hyönteisten suojelemiseen kasvinsuojeluaineiden käytön yhteydessä ja tarkastellaan turvallisen käytön edellytyksenä olevia mehiläisvaroituksia. Tapauksesta saadun kokemuksen perusteella Tukes kehittää valvontaprosessia kasvinsuojeluaineiden käytön ja mehiläiskuolemien yhteyksien selvittämiseksi.

Linkki Tukesin tiedotteeseen.