Kuulumisia vuosikokouksesta

4.5.2015

Pidimme Kasvinsuojeluseuran vuosikokouksen Tieteiden talolla 19.3. Kokouksessa käsittelimme muun muassa seuran taloustilannetta, valitsimme hallitukseen kaksi uutta jäsentä, palkitsimme kolme ansioitunutta opinnäytetyötä sekä keskustelimme seuran tämän ja viime vuoden toiminnasta.

Kasvinsuojeluseuran toiminnan haasteena on rahoituksen turvaaminen. Vuoden 2014 tulos oli harmillisesti negatiivinen tilikauden alijäämän ollen selvästi miinuksen puolella. Huonoon tulokseen vaikuttivat muun muassa arvioitua vähäisempi tarve seuran järjestämille kasvinsuojelukoulutuksille ja vähäinen kirjamyynti.

Olemme hallituksessa ryhtyneet toimenpiteisiin seuran talouden parantamiseksi. Yhtenä tavoitteenamme on aktivoida opiskelijoita mukaan seuran toimintaan. Aloitimme työn valitsemalla vuosikokouksessa hallitukseen opiskelijaedustajan. Kokoukseen saapui neljä ehdokasta, joista valitsimme hallitukseen äänestämällä Sampo Murasen. Sampo on Helsingin yliopistossa maatalous- ja metsätieteellisessä tiedekunnassa ensimmäisen vuoden opiskelija. Toiseksi uudeksi hallituksen jäseneksi valitsimme Tero Hirven. Tero toimii Fazerilla viljanhankintapäällikkönä.

Sekä vuosikokouksessa että viimeisimmässä hallituksen kokouksessa ehdotettiin, että seuraan perustettaisiin opiskelijajaosto. Jaoston tavoitteena olisi tehdä seuran toiminnasta opiskelijoille houkuttelevampaa. Hallituspaikasta kiinnostuneet opiskelijat voisivat toimia uuden jaoston perustajina. Päätämme jaoston perustamisesta hallituksen seuraavassa kokouksessa kesäkuun alussa.

Palkitsimme vuosikokouksessa 250 euron suuruisella stipendillä kolme opinnäytetyötä. Stipendin saaneista töistä voi lukea enemmän Kasvinsuojelulehden tulevista numeroista. Vuosikokouksessa kuulimme Layla Höckerstedtin esityksen työstään "Sienten Phyllachora maydis Maubl. ja Monographella maydis Müller & Samuels aiheuttaman asfalttilaikkutaudin esiintyvyys maissilla (Zea mays L.) Nicaraguassa". Muut palkittavat työt olivat Heidi Istolahden työ "Spongospora subterranea, levinneisyys ja geneettinen monimuotoisuus Suomessa" ja Janne Välimaan työ ”Viljelykierron vaikutus kevätvehnän satoon kynnetyllä ja suorakylvetyllä maalla”.

Kävimme kokouksessa läpi viime vuoden toimintakertomuksen ja tämän vuoden toimintasuunnitelman.  Seuran jaostot järjestävät vuosittain kesäretkiä, joissa tutustutaan jaostojen toiminnan kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin. Viime kesänä kohteina olivat esimerkiksi metsäjaoston järjestämä retki tutustumaan kirjanpainajatuhoihin Lapinlahdelle sekä asunto- ja elintarvikejaoston järjestämä retki Fumigants & Pheromones -konferenssiin Krakovaan. Lisäksi jaostot järjestävät seminaaripäiviä, joissa puhutaan jaostojen toimialojen ajankohtaisista asioista. Vuosittain järjestettäviä seminaareja ovat peltokasvijaoston järjestämät Kasvinsuojelupäivä ja Syyspuinti sekä asunto- ja elintarvikejaoston järjestämä Tuhoeläintorjuntapäivä.

Kasvinsuojeluseuran ajankohtaisista asioista voi lukea lisää seuran nettisivuilta osoitteesta www.kasvinsuojeluseura.fi. Nettisivuilta löytyvät muun muassa vuosikokouksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat.

 

Hyvää kevään alkua kaikille!

 

Terveisin

Lotta Kaila

sihteeri