Untitled Document
Kasvinsuojeluseura ry - keitä olemme?
Kasvinsuojeluseuran tarkoituksena on edistää kasvitautien, tuhoeläinten ja rikkakasvien tutkimusta ja torjuntaa maassamme. Seura toimii myös kasvinsuojelusta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä sekä levittää alasta tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Kasvinsuojelu-uutisia

Osallistu vieraslajitorjunnan talkoovetäjäkoulutukseen (13.3.2018)

WWF Suomi ja Allergia,- Iho- ja Astmaliitto järjestävät osana Terve askel luontoon-hanketta maksuttoman ja kaikille kiinnostuneille avoimen vieraskasvitorjunnan talkoovetäjäkoulutuksen

MMM: Haitalliset jättiputket torjuttava ensin asutuksen keskellä (13.3.2018)

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tänään 13.3.2018 hyväksynyt Suomen ensimmäisen hallintasuunnitelman EU:n haitallisille vieraslajeille. Suunnitelman avulla ohjataan 37 vieraslajin torjuntaa ja siinä on myös selvitetty käytettäviä keinoja sekä torjuntayhteistyöhön tarvittavia tahoja.

TUKES: Neonikotinoidit voivat aiheuttaa riskejä pölyttäjille (2.3.2018)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn päätelmien mukaan neonikotinoideja sisältävistä kasvinsuojeluaineista pölyttäville hyönteisille aiheutuu riskiä tai sitä ei voida sulkea pois. EFSA on tehnyt laaja-alaisen riskinarvioinnin ja ajantasaistanut vuonna 2013 tekemänsä riskinarvion. Komissio ja jäsenmaat käsittelevät neonikotinoidien hyväksyttävyyttä kevään kuluessa.

MMM: Espanjansiruetanan ja monen muun haittalajin torjuntaa halutaan tehostaa (1.3.2018)

Espanjansiruetana on aiheuttanut tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä. Nyt sen leviämistä erityisesti maa-ainesten sekä taimien ja muiden kauppapuutarhatuotteiden mukana pyritään estämään entistä tehokkaammin. Samoin moni muu haittalaji, kuten kurtturuusu ja komealupiini sekä pohjoisamerikkalaiset maaoravat, esitetään lisättäväksi uusien torjuttavien vieraslajien luetteloon.

TUKES: kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä edistetään uudella ohjelmalla (28.2.2018)

Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttöä edistetään seuraavan viiden vuoden ajan uuden toimintaohjelman avulla. Toimintaohjelma tähtää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien terveys- ja ympäristöriskien vähentämiseen.

MMM: Suomi luopuu etelänjauhiaisen suoja-alueesta (6.2.2018)

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että etelänjauhiaisen koko maan kattava suoja-alue ei enää nykyisissä olosuhteissa vastaa tarkoitustaan ja siitä voidaan luopua. Ministeriö esittää Euroopan komissiolle suoja-alueoikeudesta luopumista ja se tulee voimaan kesäkaudella 2018.

TUKES: Miten kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä pitäisi edistää? (1.2.2018)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatimassa uutta kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmaa. Luonnos on valmistunut, ja nyt siihen toivotaan kommentteja julkisessa kuulemisessa. Kerro näkemykseksi siitä, miten kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä voidaan edistää Suomessa.

Maaliskuu 2018

Maaliskuu 2018
9 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31

RSS ATOM

Kilpailu opiskelijoille

Kasvinsuojeluseuran puutarhajaosto järjestää kaksivaiheisen, puutarha-alan kasvinsuojelua koskevan kilpailun puutarha-ja maatalousalan opiskelijoille kevään 2018 aikana.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki puutarha- ja maatalousalan opiskelijat Suomessa. Kilpailun ensimmäinen osa tehdään yksilötehtävänä netissä ja jatkoon pääseville on monipuolisia kasvinsuojelutehtäviä puutarhamessujen yhteydessä Lepaalla 16.8. 2018.

Linkki kilpailusivulle.