Tilaa kasvinsuojeluseuran julkaisuja

Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita

 

Kasvinsuojeluseura ry - Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita

15. uudistettu painos on 400 sivuinen kasvinsuojelun perusteos.  

 Se sisältää 247 kasvitaudin ja 249 tuhoeläimen kuvauksen. Siinä on yli 300 värikuvaa.

Kasvinsuojeluseuran julkaisutuotannon perusteos Ajankohtaisia kasvinsuojeluohjeita on päivitetty 15. kerran.
 
Opas on arvokas teos niin kotitarveviljelijän kuin ammattilaisen käyttöön. Opas kokoaa tiedot pelto- ja puutarhakasvien merkittävimmistä kasvintuhoojista ja niiden torjuntamenetelmistä yksiin kansiin. Oppaiden tekijöinä ovat olleet alan parhaimmat asiantuntijat.

Kaikki ammattimaisesti viljelevät ovat velvollisia soveltamaan IPM:n yleisiä periaatteita käytäntöön vuoden 2014 alusta. IPM perustuu ajatukseen, että kasvintuhoojien esiintyminen ja lisääntyminen olisi ennaltaehkäistävissä viljelyteknisin keinoin. Integroitu kasvinsuojelu IPM tarkoittaa tarpeenmukaista täsmätoimintaa.  

Ajankohtainen kasvinsuojeluopas nro: 1 julkaistiin vuonna 1932.

Hinta: 35 €
Jäsenhinta: 31,50 €

Tilaa julkaisu


 

Avomaanvihannesten taudit ja tuholaiset

 

Kasvinsuojeluseura ry - Avomaanvihannesten taudit ja tuholaiset

Kaalin, porkkanan, herneen, sipulin, salaatin ja perunan kasvitaudit ja tuholaiset

Tunnisteopas, jossa 55 tautia tai tuholaista ja 64 kuvaa. 47 sivua.

Säänkestävää paperia ja kierrekannet.

Hinta: 9,30 €
Jäsenhinta: 8,40 €

Tilaa julkaisu


 

Haittajyrsijöiden tasapainoinen torjunta elintarvikkeiden tuotantoketjussa

 

Kasvinsuojeluseura ry - Haittajyrsijöiden tasapainoinen torjunta elintarvikkeiden tuotantoketjussa

Haittaeläintorjunnan ymmärretään käsittävän toimenpiteet haittaeliöiden määrän vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle tietyllä alueella. Toimenpiteisiin kuuluvat:

Ehkäisy: ympäristöolosuhteiden muuttaminen sellaisiksi, että ne eivät enää sovi tai houkuttele haittaeläimiä.

Torjunta: haittaeläinten poistaminen tai tuhoaminen hyväksyttyjä tuhoeläinmyrkkyjä tai muita toimenpiteitä käyttäen.

22 sivua

Hinta: 4 €
Jäsenhinta: 3,60 €

Tilaa julkaisu


 

Hedelmä- ja marjakasvien taudit

 

Kasvinsuojeluseura ry - Hedelmä- ja marjakasvien taudit

Omenan, päärynän, kirsikan, luumun, kriikunan, mansikan, vadelman, herukan, karviaisen, mustamarja-aronian, mesimarjan, pensasmusikan sekä mustikan ja puolukan taudit.

82 sivua. 53 kuvaa

Painovuosi 1991

Kirjoittaja Katri Bremer

Hinta: 10 €
Jäsenhinta: 9 €

Tilaa julkaisu


 

Hedelmä-ja marjakasvien tuhoeläimet

 

Kasvinsuojeluseura ry - Hedelmä-ja marjakasvien tuhoeläimet

Esittää hedelmä- ja marjakasvien tuhoeläimet omenalla, luumulla, kriikunalla, kirsikalla päärynällä, mansikalla, vadelmalla, mesimarjalla sekä herukoilla ja karviaisella. Tuholaisten aiheuttamat vioitukset, elintavat sekä torjunnan.

187 sivua. 354 kuvaa

Kirjoittaja Tuomo Tuovinen

Painovuosi 1996.

Hinta: 19 €
Jäsenhinta: 17 €

Tilaa julkaisu


 

Juolavehnä peltojen rikkakasvina

 

Kasvinsuojeluseura ry - Juolavehnä peltojen rikkakasvina

Juolavehnä kuuluu suomalaisten viljelysten suurien rikkakasvien joukkoon. Sitä kasvaa suurimmalla osalla pelloista, se lisääntyy nopeasti ja kookkaana kasvina vaikeuttaa viljelyitä. Juolavehnä etenee juurakon osien leviämisen ja kasvun myötä, mutta myös siemenleviäminen on otettava huomioon.

34 sivua

Kirjoittaja Heikki Jalli

Hinta: 4 €
Jäsenhinta: 3,60 €

Tilaa julkaisu


 

Kasvihuoneviljelmien tuhoeläimet ja niiden biologinen torjunta

 

Kasvinsuojeluseura ry - Kasvihuoneviljelmien tuhoeläimet ja niiden biologinen torjunta

Opaskirja kasvihuoneviljelmien tuhoeläimistä ja niiden biologisista torjuntaeliöistä sopii
niin viljelijöille, neuvojille, alan opiskelijoille kuin kotipuutarhureillekin. Kirjassa kuvataan tärkeimpien kasvihuoneviljelyksillä esiintyvien kasvintuhoojien tunnistus, vioitus ja yleisbiologia. Biologisista torjuntaeliöistä esitellään puolestaan niiden ulkonäkö sekä toiminta- ja käyttöperiaate.

104 sivua

Kirjoittaja Heini Koskula

Painovuosi 2000

Hinta: 35 €
Jäsenhinta: 31,50 €

Tilaa julkaisu


 

Kasvivirus- ja molekyylibiologinen sanasto

 

 

Kasvinsuojeluseura ry - Kasvivirus- ja molekyylibiologinen sanasto

Tämä sanasto on laadittu selittämään kasvivirologisia ja molekyylibiologisia englanninkielisiä käsitteitä, menetelmiä ja termejä. Lisäksi on pyritty löytämään tai laatimaan sopiva suomenkielinen ja ruotsinkielinen vastine englanninkielisille sanoille.

Hinta: 5€
Jäsenhinta: 4,50 €

Tilaa julkaisu


 

Mansikan taudit, tuholaiset ja hyötyeliöt

 

 

Kasvinsuojeluseura ry - Mansikan taudit, tuholaiset ja hyötyeliöt

Tähän kuvastoon on koottu mansikan taloudellisesti merkittävät taudit ja tuhoeläimet sekä joukko tavallisimipia tuhoeläinten esiiintymistä rajoittavia luontaisia vihollisia. Tunnisteopas. Tauteja 15 kpl, tuhoeläimiä 47, hyötyeliöitä 22.

Tekijät Tuomo Tuovinen, Päivi Parikka ja Eija HÂrd

Hinta: 15 €
Jäsenhinta: 13,50 €

Tilaa julkaisu


 

Omenan taudit, tuhoeläimet ja hyötyeliöt

 

 

Kasvinsuojeluseura ry - Omenan taudit, tuhoeläimet ja hyötyeliöt

Tähän kuvastoon on koottu omenan taloudellisesti merkittävät taudit ja tuhoeläimet sekä joukko tavallisimpia tuhoeläinten esiintymistä rajoittavia luontaisia vihollisia. Opas on tarkoitettu työvälineeksi päivittäiseen tautien ja tuholaisten seurantaan ja torjunnan tarpeen arviointiin.

Kuvien valinnassa tavoitteena on ollut esittää kattavasti taudin oireiden kehittyminen ja tärkeimpien tuhoeläinten ne kehitysasteet ja vioitusoireet, joilla on merkitystä torjunnan kannalta. Tekstissä esitetään lyhyesti kasvintuhoojien ja hyötyeliöiden olennaiset perustiedot ja tarkkailuohjeet. Omenalla esiintyvien hyötyeliöiden joukko on runsas ja tähän oppaaseen on koottu tavallisimpia edustajia eri ryhmistä. Tasapainoisessa kasvinsuojelussa huomioidaan hyötyeliöt ja torjuntatoimet pyritään sovittamaan niin, että haitat jäävät mahdollisimman pieniksi.

Kuvasto jatkaa Kasvinsuojeluseuran kuvastojen sarjaa ja täydentää Omenan tasapainoisen kasvinsuojelun opasta.

Tämän oppaan asiantuntijoina ovat toimineet Päivi Parikka (taudit) ja Tuomo Tuovinen (tuhoeläimet, hyötyeliöt) MTT:stä, ja oppaan on toimittanut Marjo Segerstedt. Valokuvat ovat pääosin MTT:n tutkijoiden ottamia.

Sivuja 75

Tekijä Kasvinsuojeluseura

Huhtikuussa 2010

Hinta: 17,50 €

Tilaa julkaisu


 

Peltokasvien taudit ja tuholaiset

 

 

Kasvinsuojeluseura ry - Peltokasvien taudit ja tuholaiset

Peltokäyttöön tarkoitetussa kuvastossa on esitetty haitallisimmat viljojen, heinien ja apilan siemenviljelysten , perunan sekä öljykasvien taudit ja tuholaiset, joita voidaan torjua kemiallisesti tai mekaanisesti kasvukaudella ja joiden tunnistaminen riittävän aikaisessa vaiheessa on tärkeää. On huomioitava, että useita kasvukaudella kemiallisesti torjuttavia tuhoojia voidaan menestyksellisesti hallita kasvin vuorotuksella, käyttämällä tervettä siementä, siemenen käsittelyllä ja lajikevalinnalla. Hyvät värikuvat jokaisesta oppaassa esitellystä taudista ja tuhoojasta.

Sivumäärä 48

Tekijä Sari Peltonen

Painettu v. 2001

Hinta: 8 €
Jäsenhinta: 7,20 €

Tilaa julkaisu


 

Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta

 

 

Kasvinsuojeluseura ry - Sisätilojen tuhoeläimet ja niiden torjunta

Opas on tarkoitettu kaikille niille, jotka joutuvat tekemisiin sisätilojen tuhoeläinten kanssa. Oppaassa esitetään yli 100 lajin ja lajiryhmän tuntomerkit, elintavat, merkitys ja torjunta. Useimmista lajeista on värikuvat tai piirrokset. 

Sivuja 112

Kirjoittajat: Lasse Jansson, Bengt Lindqvist, Irmeli Markkula

Painovuosi 2012

Hinta: 35 €
Jäsenhinta: 31,50 €

Tilaa julkaisu


 

Taimituho-opas

 

 

Kasvinsuojeluseura ry - Taimituho-opas

Yleisimpien suomalaisten metsäpuiden taimien kasvitaudit ja tuhoeläimet. Yleiskuvat kasvintuhoojasta ja tiedot torjunnasta.

Tekijät Metsäntutkimuslaitos ja Kasvinsuojeluseura ry

155 sivua

Painovuosi 2008

Hinta: 16 €

Tilaa julkaisu


 

Uusi rikkakasviopas

 

 

Kasvinsuojeluseura ry - Uusi rikkakasviopas

Kasvinsuojeluseura ry julkaisee uuden rikkakasvi-oppaan. Opas on tarkoitettu  rikkakasvien tunnistukseen kaikille, jotka työssään tai harrastuksessaan tarvitsevat ammattimaista rikkakasvien tunnistusta. Lähes sata lajia ja selkeät kuvat kuvattuina juurisilloin kuin torjuntakin on tehtävä. Mukana uusia tulokaslajeja.

Tekijä Matti Erkamo

Hinta: 23 €
Jäsenhinta: 20,70 €

Tilaa julkaisu