Kasvinsuojeluseuran hallitus

Seuran toimintaa johtaa vuodeksi kerrallaan valittu 15-jäseninen hallitus, joka muodostuu tutkimuksen, opetuksen, neuvonnan, hallinnon ja liike-elämän edustajista. Vuosikokous valitsee seuran puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan ja hallitus sihteerin, varainhoitajan, tiedotussihteerin, lehden toimittajan ja toimistosihteerin.

Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmisteluelimenä toimii työvaliokunta, jonka hallitus valitsee. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii seuran puheenjohtaja ja sihteerinä seuran sihteeri, ellei hallitus toisin päätä.

 

Hallituksen tehtävät:

1. Valmistella seuran kokouksissa käsiteltävät asiat

2. Huolehtia seuran päätösten toimeenpanosta

3. Hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta

4. Huolehtia julkaisutoiminnasta, ellei hallitus ole antanut tehtävää valitsemalleen toimituskunnalle

5. Kutsua seura koolle

6. Laatia toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös sekä tulo- ja menoarvioehdotus

7. Pitää jäsenluetteloa

8. Päättää jaostojen ja tiedeosastojen perustamisesta ja valvoa niiden sekä alue- ja paikallisosastojen toimintaa.

 

Hallitus 2017 kokoonpano :

Puheenjohtaja, Asmo Saarinen, Berner

Varapuheenjohtaja, Vilma Kuosmanen, ProAgria

Asko Hannukkala, HY / Luke

Tero Hirvi, Fazer

Erja Huusela-Veistola, Luke

Samuel Jussila, (viljelijäjäsen)

Lotta Kaila, Tukes

Tapio Lahti, Yara

Sampo Muranen, HY (opiskelijajäsen)

Anne Rahkonen, Luke

Ville Ruohonen, Luke

Taina Sahin,  MMM

Hanna Skogster, Puutarhaliitto

Juha Tuomola, Evira

Tiina Ylioja, Luke